dijous, 11 d’octubre de 2007

Va ser un genocidiLa paraula genocidi va ser creada per Raphael Lemkin, jueu de Polònia, el 1944, de les arrels genos (terme grec que significa família, tribu o raça) i -cidi (del llatí -cidere, forma combinatòria de caedere, matar). Lemkin volia referir-se amb aquest terme a les matances per motius racials, nacionals o religiosos. Va lluitar per aconseguir que les normes internacionals definissin i prohibissin el genocidi.

Segons el que es disposa per la Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi, s'entén per genocidi qualsevol dels següents actes amb la intenció de destruir, totalment o parcialment, un grup nacional, ètnic, racial o religiós:

-Matança de membres d'un grup
-Lesió greu a la integritat física o mental dels membres del grup
-Submissió intencional del grup a condicions d'existència que hagin d'implicar la seva destrucció física, total o parcial
-Mesures destinades a impedir els naixements en el sí del grup
-Trasllat per força de nens del grup a altre grup.

A part del genocidi es castiguen altres delictes connexos, que són l'associació per a cometre genocidi, la instigació directa i pública, la temptativa i la complicitat.

El dia de demà, que alguns tenen tantes ganes de celebrar de manera ben sonada, es commemora, entre altres coses, un dels genocidis més grans de la història de la humanitat.

L'eliminació sistemàtica dels pobles indígenes d'Amèrica durant els cinc segles de la colonització europea és un cas significatiu del que s'entén per genocidi.

Ja ho deien en una de les seves cançons el grup D'Estranquis de Mataró:
...Va ser un gran genocidi
que mai no es pot oblidar...