diumenge, 29 de gener del 2012

Homenatge '25 anys sense Foix'
Avui fa 25 anys de la mort del poeta català J.V. Foix i tal com va succeir el mes de novembre passat en motiu del vintè aniversari de la mort de Montserrat Roig la Xarxa s'ha organitzat per retre un homenatge al poeta.

Aquest bloc s'afegeix a aquest homenatge de record a J.V. Foix. Us poso tot seguit un vídeo en el qual Montserrat Auqué, del
col·lectiu En Veu Alta recita dos poemes de Foix: 'Sol, i de dol' i 'Si pogués acordar raó i follia'.


 


I en el següent enllaç podeu accedir a un recull digital de poemes recitats pel mateix Foix:  


divendres, 27 de gener del 2012

A l'entorn dels mitjans de comunicació de masses


Els mitjans de comunicació, en tant que integrants d'una estructura social objectiva, formen part del procés de socialització dels individus als quals dirigeixen el seu missatge. Serien un dels elements que intervenen en la socialització secundària, és a dir aquella que iniciem en la fase posterior a la socialització primària, que té lloc a la infantesa, i que es va fent present a través de diversos agents socials al llarg de la nostra existència. En aquesta fase en que la persona adquireix les informacions necessàries per assolir els diversos rols individuals, els mitjans de comunicació juguen un paper força important. Amb tot, però, les informacions rebudes mantenen una realitat subjectiva i, en aquest sentit, cada persona haurà de ser capaç de triar o interpretar els ínputs rebuts de la manera més correcta. L'individu ha de saber trobar la manera d'objectivar les realitats subjectives que l'envolten. Els mitjans de comunicació presenten una realitat pretesament objectiva però que, al mateix temps, està marcada per la ideologia del propi mitjà i pels factors polítics que l'influeixen en una o altra mesura. Des del mitjà es preten influir en els individus receptors i marcar la manera de pensar i fins i tot d'actuar de les persones. És aquí on cadascun dels receptors del missatge ha de fer l'esforç d'objectivitzar allò que li arriba de manera subjectiva.

Així doncs, dintre del propi procés de socialització, els receptors de la informació han de prendre mesures de cara a evitar la seva manipulació ideològica. La pretesa neutralitat i pluralitat informativa dels grans mitjans sovint amaga situacions determinades o informacions transcendentals o bé les vesteixen de manera diferent en funció de la seva militància política. Les reaccions del públic davant una informació determinada acostuma a ser diferent en funció del tipus de persona, de la localització geogràfica, del nivell cultural i d'altres factors determinants. Ho podem veure sovint en debats, fòrums o entrevistes al carrer. Davant d'una mateixa pregunta les opinions o reaccions de les diferents persones que opinen acostumen a ser força variades. Sempre hi haurà opinions coincidents, però també n'hi ha moltes altres de no coincidents i fins i tot crítiques amb la informació rebuda. És important aprendre a analitzar les informacions rebudes i extreure les nostres pròpies conclusions, cosa que cada cop és més fàcil gràcies a la facilitat d'accedir a les diferents versions que ens poden oferir diversos mitjans de comunicació d'una mateixa notícia o informació. Aquest aprenentatge de saber convertir en objectiu allò que és subjectiu es produeix sobretot en la fase adulta de la persona ja que durant la infantesa encara no s'han adquirit els coneixements necessaris per fer aquest procés.